Pages

Thursday, April 8, 2010

จ้างไปกินข้าวเป็นเพื่อน 200 เอาไหม

ฉันจ้างคุณไปกินข้าวเป็นเพื่อน 200 บาท เอาไหม? ฉันจ่ายค่าอาหารให้ด้วย แค่คุณไปนั่งกินเป็นเพื่อนฉันหน่อย

ฉันไม่มีเพื่อน จนต้องจ้างคนรู้จักไปกินข้าวด้วย แต่เค้าก็ตอบปฏิเสธมา เหตุผลว่า กลัวอ้วน กลัวคุมตัวเองไม่อยู่ กลัวตัวเองกินเยอะ

ฉันแค่ต้องการคนกินข้าวเป็นเพื่อนเอง

ฉันอยากให้ทุกคนคิดถึงตัวเองน้อยลง และให้คิดถึงคนอื่น รอบ ๆ ตัวมากขึ้น ให้เวลากับพวกเขาบ้าง

แต่คิดในทางกลับกัน ฉันไปกินเองก็ได้ ปากก็ปากฉัน ท้องก็ท้องฉัน ร่างกายก็ร่างกายฉัน ทำไมจะต้องให้คนอื่นไปกินเป็นเพื่อนด้วย กินคนเดียว กินสิบคน ก็อิ่มเหมือนกัน

สุดท้าย ฉันจึงไปคนเดียว

ก็แค่อยากมีคนไปกินข้าวด้วยบ้าง อะไรบ้าง

No comments:

Post a Comment

คอมเมนท์ดิ ดิ ดิ ดิ!

Stock Images

My latest images for sale at Shutterstock:

My most popular images for sale at Shutterstock: