Pages

Monday, May 4, 2015

ถึงเวลาเอาจริงซักทีมั้ย - make it serious

ใคร ๆ ก็บอกให้ตั้งเป้าหมาย แล้วจะตั้งเป้าหมายทำไมล่ะ ทำไมจะต้องตั้งเป้าหมาย เมื่อมองกลับมาที่จุดเริ่มต้น มันก็กลับมาคำถามเดิมคือ คนเราอยู่ไปเพื่ออะไร มีสองอย่างที่ขัดแย้งกันคือ การทำ กับการปลง

ตั้งเป้าหมาย ทำ ดีใจ สำเร็จ ตั้งเป้าหมายอีก ทำอีก สำเร็จอีก .....เพื่ออะไร

ปลง ปลง ปลง ทำไปทำไม พยายามทำไม

เพราะฉะนั้น เป้าหมาย ต้องให้มันควรค่าแก่การพยายาม ต้องมีแรงขับเคลื่อนมากพอ และเราคิดว่า ทำเพื่อคนอื่น มันยิ่งใหญ่กว่าทำเพื่อตัวเอง แบบว่า ผัวทำเพื่อเมีย แม่ทำเพื่อลูก พ่อทำเพื่อครอบครัว มันเป็นความขัดแย้งอีก เรื่องทำเพื่อตัวเองกับทำเพื่อคนอื่น สำหรับเราถ้าทำโดยมีคนอื่นด้วย เราจะตั้งมั่นมากขึ้น เช่น คิดจะไปวิ่งคนเดียว กับนัดคนอื่นไปวิ่ง ถ้านัดแล้ว เราจะมีโอกาสล้มเลิกน้อยกว่า

มีคำกล่าว
A goal without a plan is just a wish
เป้าหมายที่ปราศจากการวางแผน มันก็แค่ความหวัง(ลม ๆ แล้ง ๆ ..ต่อให้)

แล้วมันก็มีคำกล่าวอีกว่า
A goal is a dream with a deadline
เป้าหมาย มันคือความฝันที่มีเดดไลน์

เอ....เป้าหมาย

เอาไงดีอะ ถึงเวลาต้องจริงจังแบบมีตารางเวลา ปั๊บ ๆๆ งี้ยังนะ

อะเหื้ออออ....

No comments:

Post a Comment

คอมเมนท์ดิ ดิ ดิ ดิ!

Stock Images

My latest images for sale at Shutterstock:

My most popular images for sale at Shutterstock: