Pages

Monday, November 8, 2010

มั่นคง

คำว่ามั่นคง ภาษาอังกฤษว่ายังไง

เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกมั่นคง

เรารู้สึกว่าคนอื่น(บางคน) มั่นคง

เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นคง

ความมั่นคงคือความไม่มั่นคง ความไม่มั่นคงคือความมั่นคง

มั่นคงนี่ตรงข้ามกับอะไร

มั่นคงนี่คือ stable อะไรงี้

มันเป็นความรู้สึกเหมือนหลับตาแล้วเห็นเส้นตรง ลอยอยู่ในอากาศ แล้วก็ยืดยาวไปทางขวา

นี่คือมโนภาพของคำว่ามั่นคง ในความคิดเรา

No comments:

Post a Comment

คอมเมนท์ดิ ดิ ดิ ดิ!

Stock Images

My latest images for sale at Shutterstock:

My most popular images for sale at Shutterstock: