Pages

Monday, November 29, 2010

ชีวิตที่ไม่มีเกียรติ - โพสต์ที่ 200

จะอยู่ได้ไหม
เกียรติ คือสิ่งที่ได้มาจากคนอื่น ไม่สามารถสร้างเองได้
เราจึงมีการให้เกียรติคนอื่น
หรือคนอื่นอาจจะให้เกียรติเรา แล้วเราจึงได้รับเกียรตินั้น

เพ้อไปเรื่อยนะเราเนี่ย...

หงึด หงึด หงึด

No comments:

Post a Comment

คอมเมนท์ดิ ดิ ดิ ดิ!

Stock Images

My latest images for sale at Shutterstock:

My most popular images for sale at Shutterstock: