Pages

Monday, June 21, 2010

Unbelieveable Google Translate

มันแปลได้รู้เรื่องกว่าโปรแกรมแปลที่เคยผ่าน ๆ มา
คุณเข้าไปที่ translate.google.com นะ
คุณจะเลือกใส่
1. ข้อความที่จะให้แปล
2. หน้าเว็บไซท์ทั้งหน้า
ก็ได้ เราลองใส่เว็บไซท์ของเรา nongpimmy.com เนี่ยนะ
มันแปลออกมาได้อย่างน่าทึ่งอะ มาดูเรื่องการส่งผ่านอารมณ์ที่เราเขียนครั้งที่แล้วดิ
คือแปลออกมาได้ดี ทั้ง ๆ ที่เราก็ใช้ภาษาพูดก็เยอะอะนะ อ่านแล้วได้ใจความว่าต้องการจะสื่ออะไร

เชิญชม

Monday, June 21, 2010.


อารมณ์ ส่งผ่านถึงกัน Emotions pass through each other.

นี่มัน เป็นเรื่องทางจิตวิทยาชัด ๆ เลยนะเนี่ย This is a flagrant psychological I Â I เนี่.
เราพยายามที่จะคิดบวก We try to think positive และมี อารมณ์ที่เป็นบวกอยู่เสมอ And the mood is always positive.

อารมณ์ ที่เป็นบวกคืออารมณ์เกี่ยวกับ Emotion is a positive emotion about
รัก Love.
ศรัทธา Faith.
สำราญ Cruise.
มั่นใจ Confident
ปรองดอง Harmonious
สงบ Peaceful
ตื่นตาตื่นใจ Surprisingly
แรง บันดาลใจ Inspiration
เมตตา Mercy.
อุดม สมบูรณ์ Rich
มีค่า Value.
กล้า หาญ Courageous
ฯลฯ Etc..

เราควร พยายามดึงอารมณ์เหล่านี้ให้สูงอยู่เสมอ We should try to pull these emotions are always high.
เมื่อเรามีอารมณ์เป็นบวก When we have positive emotions. คนรอบข้างเราก็จะรับรู้ถึงอารมณ์เชิงบวกของเรา Those around us will recognize our positive emotions. และส่ง ผลให้ระดับอารมณ์เชิงบวกของเขาขยับสูงขึ้นด้วย As a result, levels of positive emotions, he also moved higher.

ตัวอย่าง การส่งผ่านอารมณ์เชิงบวก Examples of positive emotions pass.
  • เราหัวเราะ บางทีคนอื่นจะหัวเราะตาม Sometimes we laugh, people will laugh as ถึงแม้ ว่าไม่รู้ว่าเรากำลังตลกเรื่องอะไร Although we do not know what is funny about anything. แต่เข้าหัวเราะเพราะเราหัวเราะ But he laughed because we laugh. หรือไม่ก็เข้าก็ตลกที่เราหัวเราะ ฮาาาาาาา.... Or not it is funny to laugh at us .... ฮาาาาาาา
  • เรา ยิ้มให้คนอื่น We smile at others. คนอื่น ก็ยิ้มตอบเรา We answer others smile.

ตัวอย่าง อารมณ์เชิงลบ Samples negative emotions.
  • เรา หงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีเข้าไปในกลุ่มเพื่อนที่กำลังเฮฮา Our ill-wrought into the group of friends that are hilarious. เราทำ วงเค้ากร่อยทันที กำลังสนุก ๆ มาถึง ไอ่นี่นั่งเงียบหน้าบึ้ง อะไรทำนองนี้ We are a band he immediately seas fun to come here sit silent scowl Ai anything similar to this.

เอาล่ะ All right
เราก็จะอนุมานได้ว่า We would infer that.
ถ้าคน เราแต่ละคนมีอารมณ์เชิงบวกสูง If the people we each have a positive emotional high จะดึงให้คนอื่นมีอารมณ์เชิงบวกสูงขึ้นด้วย Will pull the others are higher with positive emotions.
ทำให้ โลกของเรามีคนที่มีอารมณ์เชิงบวกสูงขึ้นไปอีก We have made a world of people with positive emotions rise to more
ส่งผล ไปถึงมนุษย์ต่างดาวนู่น.... Lead to the alien over there ....
เอ...ชัก จะมองเป็นสเกลใหญ่เกินไปป่าว ห้าห้า ... A stroke is considered too large scale ป่าว five five

สิ่ง ที่เราจะแนะนำให้คุณ ๆ ทำก็คือ ดึงอารมณ์เชิงบวกของคุณให้สูงอยู่เสมอ What we would recommend all of you to do is pull your positive emotions are always high.
มันอาจจะไม่สูงทุกอารมณ์ It may not be every emotional high. แต่อย่างน้อยก็ขอให้คุณดึงซักอารมณ์ก็ละกัน But at least ask you to pull it by washing each emotion.
พลัง ของอารมณ์เชิงบวกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพลังของความรัก The power of positive emotions is the greatest power of love. ความ รักชนะทุกสิ่ง โฮ่.... Love conquers all things .... Later

สำหรับ เราวันนี้เราจะดึงพลังความรักและความสงบก็ละกัน For us today, we will draw on the power of love and peace is at each other.
เค้า ประกาศว่าน้ำจะไม่ไหลเราต้องสงบ ๆ ไว้ ยิ่งหงุดหงิดยิ่งไม่ดี และ เราจะมอบความรักให้จนท.ประปาทั้งหลายให้แก้ปัญหานี้ให้น้ำกลับมาไหลปกตินะ He announced that water will not flow, we must calm the more uneasy any more bad and we would love to give and li. Water works to solve this problem I brought back to normal flow.

No comments:

Post a Comment

คอมเมนท์ดิ ดิ ดิ ดิ!

Stock Images

My latest images for sale at Shutterstock:

My most popular images for sale at Shutterstock: