Pages

Tuesday, July 9, 2013

เห็นแมวเท่ากับเห็นความรัก - see cat equals see the love

อ่านหนังสือมา เค้าบอกว่าให้หาสัญลักษณ์ที่จะทำให้เราระลึกได้ว่าควรมอบความรักให้ผู้อื่นหรือทำให้เรารู้สึกเต็มไปด้วยความรัก

เราอาจจะเลือกอะไรก็ได้ แสงแดด ดอกไม้

เราเลือกแมว

ถ้าเราเห็นแมวที่ไหน เราจะเห็นความรักที่นั่น

เราจะมอบความรักให้คนที่เราไปใช้บริการเขา ตามร้านต่าง ๆ

เราจะขอบคุณสิ่งของรอบตัวที่ผู้คนอื่น ๆ ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเรา

ขอบคุณคนสร้างถนน ทำให้เราได้ขีทรถในทางดี ๆ

ขอบคุณร้านอาหาร ทำให้เรามีอาหารกิน

บลา ๆๆๆ

No comments:

Post a Comment

คอมเมนท์ดิ ดิ ดิ ดิ!

Stock Images

My latest images for sale at Shutterstock:

My most popular images for sale at Shutterstock: