Pages

Wednesday, July 10, 2013

เปลี่ยนชนิดใบขับขี่และทำใบขับขี่สากล - change the type of driver's license and do new international driving license

สรุปว่าใบขับขี่มันคือ driver's license หรือ driving license กันแน่นี่

แต่คำว่าต่อใบขับขี่เค้าเขียนว่า renew ไม่ใช่ extend

แผนการมีใบขับขี่สากลกำลังจะเป็นจริงแล้ว

ต้องมีใบขับขี่รถยนต์แบบ 5 ปีก่อน

แต่ก่อนจะมีแบบ 5 ปี ต้องมีแบบ 1 ปีก่อน

วันนี้มาเปลี่ยนแบบ 1 ปีเป็น 5 ปี

มาถึงประมาณ 9 โมง อ้อ แต่ถ้ามาทำใบขับขี่ใหม่แบบที่ต้องมีอบรมและสอบต้องมายื่นเอกสารในช่วง 8.10-8.50น. ถ้าเกินเวลาเค้าให้มาใหม่ หะ ๆๆ

มาต่อเรื่องของเรา

หลักฐานคือ
1.สำเนาบัตรประชาชน(เอาตัวจริงไปด้วย)
2.ใบรับรองแพทย์
3.ใบขับขี่เดิมตัวจริง

สำเนาทะเบียนบ้านไม่ใช้ เราทำที่เชียงใหม่น่ะ บอกเฉย ๆ

ใช้เวลาทำไม่นานก็เสร็จ ทำแบบสมาร์ทการ์ด ค่าเสียหายทั้งหมด 605 บาท

ทีนี้ก็จะทำใบขับขี่สากลต่อโดยใช้ใบขับขี่รถยนต์แบบ 5 ปีที่พึ่งได้มาแบบร้อน ๆ

เอาไปถ่ายเอกสารร้านถ่ายเอกสารตรงนั้นเลย

หลักฐานทำใบขับขี่สากลคือ
1.สำเนาบัตรประชาชน(เอาตัวจริงไปด้วย)
2.สำเนาใบขับขี่แบบ5ปี(เอาตัวจริงไปด้วย)
3.สำเนาพาสปอร์ต(เอาตัวจริงไปด้วย)

นั่งรอเรียกจ่ายเงิน 505 บาท

เค้าบอกให้มารับได้ตอนบ่าย 2 ! เห้ยพี่! นี่มัน 10 โมงนะพี่!

แล้วเวลาที่เหลือจะทำอะไรล่ะเนี่ย

ตอนที่เขียนนี่นั่งอยู่ขนส่งนะนี่ เพลียเบา ๆ น่ะจะ นึกว่าจะเสร็จแล้ว ธ่อ

No comments:

Post a Comment

คอมเมนท์ดิ ดิ ดิ ดิ!

Stock Images

My latest images for sale at Shutterstock:

My most popular images for sale at Shutterstock: