Pages

Sunday, March 31, 2013

อยู่เพื่อตัวเองหรืออยู่เพื่อคนอื่น - live for myself or others

ชีวิตคนเรา อยู่เพื่อตัวเองหรืออยู่เพื่อคนอื่นดีอะ

เพื่อนเราที่มีลูกแล้ว บอกว่า อยู่เพื่อคนอื่นมันจะมีแรงจูงใจให้ทำงาน หรือมีแรงให้อยู่มากกว่าอะ

อารมณ์ว่าทุกวันนี้ก็ทำเพื่อลูก

ส่วนตัวเราเอง เราคิดว่าเราอยู่เพื่อตัวเอง

จนกระทั่งได้มาพบคนคนหนึ่ง คนนี้ทำให้เราไม่อยากไปไหนอะ

ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้ ชีวิตเรา เราคิดว่าอยู่ที่ไหนก็ได้ ทำอะไรก็ได้ กับใครก็ได้

ตอนนี้ เราอยากอยู่เมืองนี้ อยากอยู่ที่นี่ ก็เพราะว่ามีคนนี้อยู่ที่นี่

มันรู้สึกแปลก ๆ เหมือนไปในทางลบ

ไม่อยากให้เป็นแบบนี้เลย คือว่า เรากำลังจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

เรารู้ทั้งรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

แต่เรากำลังยึดติด

ยึดติดกับคน ยึดติดกับสถานที่

เอาเป็นว่า คำคมไปเลยก็ละกัน ไม่มีอะไรเป็นของเรา แม้แต่ตัวเราเอง

แล้วเราจะยังยึดติดทำไม

คนที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร แต่ไม่ทำ มันเรียกว่าคนโง่มั้ย

ต้องพยายามทำใจ มีความสุขกับตัวเอง

คนอื่นคือ ผ่านเข้ามาร่วมทาง อาจจะร่วมทางนาน หรือไม่นาน ก็ไม่รู้ รู้แค่ว่าใช้ชีวิตให้มีความสุข และอย่ายึดติด

เคป้ะ

No comments:

Post a Comment

คอมเมนท์ดิ ดิ ดิ ดิ!

Stock Images

My latest images for sale at Shutterstock:

My most popular images for sale at Shutterstock: