Pages

Wednesday, February 15, 2023

โดเมนเนมหมดอายุ - Expired domain name

 ร้อยวันพันปี เรามาเขียนบล็อกน้อยลง

ตอนแรกเอาไว้บ่นไง ตอนนี้ไม่บ่น หรือไปบ่นทางอื่นหว่า

อีเมลเข้ามาว่า โดเมนเนมหมดอายุ เราก็ต่อไป เอาวะ ต่อ ๆ ไปก่อน รักษาชื่อนี้ไว้

เขียนอะไรไม่เขียนอะไรค่อยว่ากันอีกที สวัสดีฮะ

No comments:

Post a Comment

คอมเมนท์ดิ ดิ ดิ ดิ!

Stock Images

My latest images for sale at Shutterstock:

My most popular images for sale at Shutterstock: