Pages

Friday, December 11, 2015

อัพเดทเรื่องสต็อกโฟโต้ - stockphoto update

เดือน พ.ย.ที่ผ่านมาทำเงินจากงานสต็อก 9 พันกว่าบาทแล้ว เย่ ๆ

ต้องทำเหตุ จนกว่าผลจะได้

ฉันเป็นเศรษฐีจากการขายภาพ เคป้ะ

No comments:

Post a Comment

คอมเมนท์ดิ ดิ ดิ ดิ!

Stock Images

My latest images for sale at Shutterstock:

My most popular images for sale at Shutterstock: