Pages

Wednesday, May 7, 2014

วันอยากทำงาน วันไม่อยากทำงาน - want and don't want to work

เมื่อวานอยากทำงาน มีอารมณ์ทำงาน

วันนี้อยากอยู่เฉย ๆ

ไปสมัครเป็นแท็กซี่ไว้

พอมีคนโทรมา ไม่อยากไป อะไรอย่างงี้

เมื่อวานยังมีไฟอยู่เลย

หรือว่าวันนี้ฝนตก ดับไฟหมด

คนเราก็ก็แปลกดี ที่อารมณ์มีอิทธิพลกับชีวิตเรามากขนาดนี้

No comments:

Post a Comment

คอมเมนท์ดิ ดิ ดิ ดิ!

Stock Images

My latest images for sale at Shutterstock:

My most popular images for sale at Shutterstock: