Pages

Friday, May 2, 2014

ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดี - good or bad

เมื่อคืนฝันถึงแอช ก็ยังคิดถึงเรื่อย ๆ แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจ

ช่วงนี้จะทำร้านกาแฟ ซื้อของหมดไปเกือบสองหมื่น ยังไม่รวมของใหญ่ ๆ

หุ้นกับเพื่อนที่ไม่สนิทอีก 2 คน ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดี

ไม่รู้ว่าเพื่อนบีซี่ หรือทำอะไรอยู่ ไม่มีการแบ่งว่าใครทำอะไร มีการประชุมพร้อมกัน หนึ่งครั้ง แหมะ

เหมือนงานตอนนี้จะเป็นงานในจินตนาการ ต้องคิดว่าต้องซื้ออะไร

อะไรจะเกิดขึ้นบ้าง

ต้องเตรียมอะไรบ้าง ก็ทำไป

ไม่รู้จะดีหรือไม่ดี

ไม่รู้ว่ามีความสุขหรือไม่มี

รู้สึกไม่ค่อยเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้อยู่บ่อย ๆ

No comments:

Post a Comment

คอมเมนท์ดิ ดิ ดิ ดิ!

Stock Images

My latest images for sale at Shutterstock:

My most popular images for sale at Shutterstock: