Pages

Tuesday, July 19, 2011

โดน unfriend อ้ะ

ง่ะ โดน unfriend ง้าาาา

รู้สึกชา ๆ ยังไงไม่รู้บอกไม่ถูก....

แต่ก็ช่างมันเหอะ ช่างมัน

บางเรื่องก็ไม่ต้องไปคิดมาก เช่นเรื่องนี้

กว่าจะแอดเฟรนมาได้....(แอดไป 2 ที)

กะว่าเอาไว้ดูให้ชุ่มชื่นหัวใจ.... พอกดเข้าไปดู อ่าว Add as a friend

หมายควาย เอ๊ย หมายความว่าไง

ก็หมายความว่าเค้า unfriend เรานะเซ่.....!!!

ช่างมันเถอะ ชีวิตมันก็อย่างงี้แหละ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ฮา ฮา ฮา .....

No comments:

Post a Comment

คอมเมนท์ดิ ดิ ดิ ดิ!

Stock Images

My latest images for sale at Shutterstock:

My most popular images for sale at Shutterstock: