Pages

Wednesday, April 27, 2011

เริ่มต้น - The begining

เริ่มต้นเนี่ยยากสุด
จะทำวิทยานิพนธ์ อยากจะเรียนจบแล้ว
ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน
อยากร้องไห้
ไม่รู้ว่าอะไรมันคืออะไร
วันนี้ท้อว่ะ สองสามวันมานี้ท้อมาก
โอเค เป้าหมายคือเรียนจบ
แล้วระหว่างนั้นล่ะ
อะ จะทำ proposal
โอเค รู้ละจะทำอะไร หัวข้ออะไร
แต่ไม่รู้ method จะทำยังไง
แล้วข้อมูลล่ะ

เราก็เลยเริ่มต้นจากข้อมูล
ก็ไปหาตาม public database ต่าง ๆ
แล้วไงวะ
ต้องโหลดอันไหนอะ ใช้อันไหน

รำคาญโว้ยยยย

No comments:

Post a Comment

คอมเมนท์ดิ ดิ ดิ ดิ!

Stock Images

My latest images for sale at Shutterstock:

My most popular images for sale at Shutterstock: