Pages

Monday, April 7, 2014

ไปให้พ้น - go away

วันนี้ไปบอกเจ้าของร้านกาแฟเก่า

ว่าจะทำร้านกาแฟกับเพื่อน

คุยกัน

มีการตบโต๊ะ สุดท้ายเค้าบอกไปให้พ้น

ฮานิบะ

No comments:

Post a Comment

คอมเมนท์ดิ ดิ ดิ ดิ!

Stock Images

My latest images for sale at Shutterstock:

My most popular images for sale at Shutterstock: