Pages

Wednesday, July 18, 2012

ขอให้ได้ข่ม - blame

คือแบบว่า เราโดนว่าว่า "อย่าทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่อะ"

เจ้านายบอกว่า ให้เช็ดช้อนวันนี้ เราบอกว่าให้กะเช้าพรุ่งนี้เช็ดก็ได้

ก็ล้างของวันนี้ และวันนี้เราก็รู้สึกว่ามันยุ่งแล้ว จะเก็บร้านไม่ทัน ก็แค่ให้พรุ่งนี้เช็ดช้อนอะ

ถึงช้อนมันจะหมดจากที่จะหยิบใช้ได้ทันที แต่ว่าทุกทีกะเช้าก็จะมาเป็นคนเก็บของที่ล้างไว้ตอนเย็นไปเก็บเข้าที่อยู่ดี

ก็แค่เช็ดช้อนอะ

พูดให้ดีกว่าคำว่าอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ได้เหรอ
พูดให้ดีกว่าที่จะบอกว่า ก็พี่ทำได้ (คือว่าข้าเก่งกว่างั้น)
พูดให้ดีกว่าที่จะบอกว่า ก็พี่ปั๊มไม่ขึ้น(หัวปั๊มนมข้นเสีย(แต่คนอื่นปั๊มขึ้น))

คนที่ว่าคนอื่น มันว่าแล้วมันก็สะใจมันแล้ว มันก็ไม่เก็บไปคิดต่อหรอก

แต่คนที่ถูกว่าอะ ก็จะอารมณ์เสียไปอีกทั้งวัน

เราไม่ชอบ

เจ้านายแบบนี้ไม่สมควรได้ใจเรา

ได้แต่ความเป็นหุ่นยนต์เท่านั้น

จบ

No comments:

Post a Comment

คอมเมนท์ดิ ดิ ดิ ดิ!

Stock Images

My latest images for sale at Shutterstock:

My most popular images for sale at Shutterstock: