Pages

Sunday, April 29, 2012

เราสร้างนิสัย แล้วนิสัยจะสร้างเรา - we make behavior,behavior make us

เราสร้างนิสัย แล้วนิสัยจะสร้างเรา อ่านสือมา ประมาณนั้น

ก่อนหน้านั้นก็เหมือนจะเคยฟังหนูดีบอกว่า ถ้าเราทำอะไรติดต่อกัน 21 วัน เราจะทำได้

หนังสือนี่บอกว่า ถ้าเราทำอะไรซ้ำ ๆ กัน 28 วัน มันจะกลายเป็นนิสัย

เพราะฉะนั้น เราอยากได้นิสัยตื่นเช้า

พรุ่งนี้เราจะตื่น 6 โมง

เพราะฉะนั้น จากนี้ไปอีก 28 วัน เป็นกำลังใจให้เราด้วย

แล้วถ้าเราได้นิสัยตื่น 6 โมงแล้ว เราก็ไปฝึกนิสัยอื่นอีก

เคป้ะ

No comments:

Post a Comment

คอมเมนท์ดิ ดิ ดิ ดิ!

Stock Images

My latest images for sale at Shutterstock:

My most popular images for sale at Shutterstock: