Pages

Friday, November 11, 2011

Recovery - รักษาตัว

ฉันรู้สึกดีที่...

ตื่นขึ้นมาตอนเช้าทุกวัน ๆ แล้วพบว่าขาหายเจ็บ

ร่างกายค่อย ๆ ฟื้นตัวดีขึ้นทุกวัน ๆ

แผลที่กายมันก็หายไปตามวันเวลา

แผลที่ใจนี่สิ ...ปัดโซะ! พอ ๆๆๆ

ไปดีกว่า

No comments:

Post a Comment

คอมเมนท์ดิ ดิ ดิ ดิ!

Stock Images

My latest images for sale at Shutterstock:

My most popular images for sale at Shutterstock: