Pages

Friday, October 14, 2011

lost

ช่วงนี้ดูจะหลง ๆ ไปนะเราน่ะ

อยากรู้ แล้วไม่ต้องสงสัยอีก

รู้แจ้งกระจ่างใจ หมดความสงสัยใด ๆ ในโลกนี้

สิ่งนั้นคืออะไร อะไรคือสิ่งนั้น ที่รู้แล้วกระจ่าง

อ่านอะไรก็ไม่รู้ ไม่เก็ท เราโง่ หรือมันยาก

บ่นไป๊ พูดไม่รู้เรื่อง ลูส ลอส ลอส แบร่!

No comments:

Post a Comment

คอมเมนท์ดิ ดิ ดิ ดิ!

Stock Images

My latest images for sale at Shutterstock:

My most popular images for sale at Shutterstock: