Pages

Wednesday, March 30, 2011

กินข้าวไหน

บรรยากาศหลังประชุม...มาคุ
อ.ถามว่าไปกินข้าวไหนดี
เราไม่ได้นั่งประชุมด้วยนะ แต่นั่งอยู่ห้องเดียวกัน
ทุกคนก็อึกอัก ๆ แบบไม่ตอบสนอง ยังไงไก็ไม่รู้
เรานั่งดูอยู่ข้างนอกก็ไม่เข้าใจ
กะอีแค่เสนอว่าไปกินข้าวร้านไหน
หรือใครจะไปบ้าง
ก็ไม่มีใครพูด
จะเอายังไงก็ไม่เอาซะที

มันแสดงถึงอะไร
แต่ละคนไม่กล้าตัดสินใจ แค่ไปกินข้าว แค่เสนอความเห็นว่าจะกินอะไร แค่จะบอกว่าตัวเองจะไปหรือไม่ไปกินข้าว

ก็ไม่อะไร นิ่ง

เห็นแล้วงืด ถ้าเราเป็นอ.คงจะวีนซะที จะเอาไงก็ไม่เอาไง อ.ก็ไม่ค่อยมีเวลา

ไม่รู้กลัวอะไร

เด็กสมัยนี้

No comments:

Post a Comment

คอมเมนท์ดิ ดิ ดิ ดิ!

Stock Images

My latest images for sale at Shutterstock:

My most popular images for sale at Shutterstock: